magische ervaringen

spirituele ervaringen bij steencirkels en megalithen

Waarom zijn hunebedden, steencirkels en andere grotestenenformaties nou eigenlijk zo interessant? Wat is daar te beleven? Dat zijn vragen die ik vaak hoor als ik over de grote stenen spreek. Allereerst zijn deze magische stenen natuurlijk interessant vanuit historisch, geologisch en archeologisch aspect. Verder staan de megalithen vaak in een mooie bosrijke omgeving zoals WIldeshauser Geest. Maar het alleropmerkelijkst is de energie die er hangt op deze krachtplaatsen. Dit is veel, en het is anders dan de energie die we in ons dagelijks leven meemaken.

leylijnen

Leylijnen zijn krachtlijnen in de aarde. Deze lijnen zijn ontstaan door een verschil in chemische samenstelling van de grond op verschillende plekken. Vergelijk het met een batterij: door het verschil in chemische samensteling aan de polen wordt er een ladingsverschil gecreëerd waardoor er een electrische stroom gaat lopen. Op precies dezelfde manier zijn leylijnen electro-magnetische energiebanen. Electro-magnietische lijnen kunnen op hun beurt weer electro-magnetische velden creëren. Veel gebouwen en wegen zijn gebouwd op deze lijnen, of op een kruispunt van een aantal verschillende leylijnen. De energie van de aarde kon op deze manier gebruikt worden voor religieuze oefening, reizen, de overgang naar de dodenwereld, rechtspraak en het gewone, dagelijkse leven. Je kon dan je eigen energie verbinden met de energie van de aarde, en, op sommige heel bijzondere krachtplaatsen – zelfs nog met de cosmische energie. Dit lijkt het geval te zijn bij een groot aantal van de prehistorische grotestenenformaties.
In vroegere millennia was het waarschijnlijk voor de mensheid eenvoudiger om deze speciale krachtlijnen te localiseren. Ons onderscheidend vermogen lijkt afgenomen te zijn in dit opzicht. Maar het ook aannemelijk dat het waarnemen ook een stuk moeilijker geworden is door alle storende electro-magnetische interferentie, die opgewekt wordt door moderne technieken. Denk aan satellieten, radiogolven, electriciteitsmasten etc.

energie voelen of op een andere manier waarnemen


  • als prikkelende sensatie in de lucht

  • als suizen

  • als lichtpuntjes of flitsen in de lucht

  • met een hulpmiddel (pendel, wichelroede)

  • als warme stroom in je lichaam

  • als het zien van schimmen en wezens

  • je wordt vervuld van een bepaald gevoel

  • als sfeer


Er zijn nog vele andere manieren waarop je de energie kan waarnemen. Je eigen geest zal een manier vinden om de energie te vertalen op een manier die jij begrijpen kan. Het is een magische ervaring om de bijzondere energie waar te nemen die er bij de stenen hangt.

persoonlijke theorie

De stenen zijn plekken waar doorgangen liggen naar andere dimensies. Die doorgangen liggen niet op fysiek niveau. Het is alsof er een sluier over de plek ligt, waar op bepaalde plekken gaten in zitten, die van grootte kunnen veranderen. Deze plekken zijn de doorgangen. De sluier ligt niet vast, maar beweegt over de plek heen. Daarom is de energie altijd anders bij de stenen. Ook hebben planeetstanden en seizoenen hoogstwaarschijnlijk invloed op de energie. Natuurlijk heeft ook je eigen gemoedstoestand invloed op het ervaren van de energie. Hoe meer ontspannen je bent, hoe meer je openstaat, en hoe makkelijker je de energie kunt waarnemen.